Ventriculostomia [bloc 19]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
Exclude:
• shuntul pentru LCR (40003 [5])
• insertia drenajului ventricular extern (39015-00 [3])
A01901
40000-00
Ventriculocisternostomie
Procedura Torkildsen
A01902
40012-00
Ventriculostomia endoscopica a ventriculului III
Include:
• septum pellucidotomia
A01903
40012-01
Ventriculostomia ventriculului III
Include:
• septum pellucidotomia
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia