Rezectia tumorii endotraheale cu reconstructie [bloc 537]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
Codifica si cand se efectueaza:
• bypass cardiopulmonar (38600-00, 38603-00 [642])
G01801
38453-00
Rezectia tumorii endotraheale cu anastomoza
G01802
38453-01
Rezectia LASER a tumorii endotraheale, cu anastomoza
G01803
38453-02
Rezectia tumorii endotraheale cu grefare
G01804
38453-03
Rezectia laser a tumorii endotraheale, cu grefare
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia