Rezectia stricturii endotraheale cu reconstructie [bloc 538]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
Codifica si cand se efectueaza:
• bypass cardiopulmonar (38600-00, 38603-00 [642])
G01901
38453-04
Rezectia stricturii endotraheale cu anastomoza
G01902
38453-05
Rezectia laser a stricturii endotraheale, cu anastomoza
G01903
38453-06
Rezectia stricturii endotraheale cu grefare
G01904
38453-07
Rezectia laser a stricturii endotraheale cu protezare
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia