Punctia sau trepanarea craniana [bloc 2]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
A00203
39009-00
Trepanarea pentru hemoragia subdurala
Trepanarea prin fontanela
Exclude:
• drenajul prin crearea unor gauri pentru trepan (39600-00 [8])
A00201
39003-00
Punctia cisternelor cerebrale
A00202
39006-00
Punctia ventriculara
Punctia ventriculara prin implantarea anterioara a cateterului
A00204
39703-03
Aspiratia chistului cerebral
Exclude:
• drenajul chistului infectat (39900-00 [8])
A00205
90000-00
Alta punctie craniana
Aspiratia spatiului subarahnoid
Aspiratia spatiului subdural FAI
Aspiratia craniana FAI
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia