Proceduri incizionale in antepartum [bloc 1331]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
N00201
16624-00
Drenaj de cavitate amniotica
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia