Proceduri incizionale asupra cavitatii bucale, palatului sau uvulei [bloc 401]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
E03202
41810-00
Uvulotomia
E03201
30281-00
Frenotomia labiala
Disectia frenului labial
Exclude:
• frenotomia linguala (30278-02 [390])
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia