Proceduri de corectare a traheei [bloc 541]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
G02201
41883-02
Corectarea traheostomei
Corectarea stomei traheostomice
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia