Indepartarea timusului [bloc 128]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
Indepartarea timomului
Timectomie
B01905
90049-00
Timectomia mediastinoscopica
B01902
38446-00
Ablatia timusului via toracotomie
B01903
38446-01
Ablatia timusului via sternotomie
Ablatia timusului FAI
B01901
30320-01
Ablatia timusului via mediastinotomie
B01904
38448-02
Ablatia timusului prin abord cervical
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia