Cricotirostomia [bloc 535]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
G01601
41884-00
Cricotirostomia
Cricotirostomia:
- prin strapungere directa
- prin tehnica Seldinger
- folosind instrumentul Minitrach
Nota:
• Efectuata pentru toaleta traheobronhiala
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia