Biopsia timusului [bloc 127]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
B01802
30094-12
Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a timusului
B01801
30075-07
Biopsia timusului
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia