Biopsia cavitatii bucale sau palatului moale [bloc 402]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
E03301
30075-23
Biopsia cavitatii bucale
Biopsia:
- palatului osos
- buzei
- gurii
Exclude:
• cele ale:
- palatului moale (30075-24 [402])
- uvulei (30075-24 [402])
E03302
30075-24
Biopsia palatului moale
Biopsia uvulei
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia