Proceduri: Apendice

Clasificarea australiana a interventiilor din domeniul sanatatii (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelara a procedurilor (ACHI)
Excizia
926
Alte proceduri
927
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia