Antrostomia maxilara [bloc 387]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
E01805
41716-01
Antrostomia maxilara intranazala, unilateral
Antrostomia la nivelul meatului mijlociu, unilateral
E01806
41716-02
Antrostomia maxilara intranazala, bilateral
Antrostomia la nivelul meatului mijlociu, bilateral
E01801
41710-00
Antrostomia maxilara radicala, unilateral
Antrostomia Caldwell-Luc, unilateral
Antrectomia maxilara radicala, unilarteral
Exclude:
• cele cu:
- etmoidectomie transantrala (41713-00 [387])
- neurectomie vidiana transantrala (41713-01 [387])
E01802
41710-01
Antrostomia maxilara radicala, bilateral
Antrostomia Caldwell-Luc, bilateral
Antrectomia maxilara radicala, bilateral
Exclude:
• cele cu:
- etmoidectomie transantrala (41713-00 [387])
- neurectomie vidiana transantrala (41713-01 [387])
E01803
41713-00
Antrostomia maxilara radicala cu etmoidectomie transantrala
Antrostomia Caldwell-Luc, cu etmoidectomie transantrala
Antrectomia maxilara radicala, cu etmoidectomie transantrala
E01804
41713-01
Antrostomia maxilara radicala cu neurectomie vidiana transantrala
Antrostomia Caldwell-Luc, cu neurectomie vidiana transantrala
Antrectomia maxilara radicala, cu neurectomie vidiana transantrala
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia