Alte proceduri la nivelul traheei [bloc 542]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
G02301
90162-00
Alte proceduri la nivelul traheei
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia