Alte proceduri la nivelul cristalinului [bloc 203]

Clasificarea australiană a intervențiilor din domeniul sănătății (CIM-10-AM revizia a 10-a)
Lista tabelară a procedurilor (ACHI)

În stânga este codul internațional, iar în dreapta codul ROviDRG.
C04401
42704-01
Repozitionarea cristalinului artificial
Exclude:
• cea cu insertie (42701-01 [193])
C04402
42713-00
Repozitionarea cristalinului artificial cu sutura ei
Codifica intai:
• cea cu insertie (42701-01 [193])
C04403
90077-00
Alte proceduri pe cristalin
© Copyright Commonwealth - Australia 2002, editia a treia